ЛИЗИНГІ ТУРАЛЫ

Лизинг — бұл кәсіпорынға өз ресурстарын аудармай, бизнеске арналған негізгі құралдарды сатып алуға және жаңартуға мүмкіндік беретін тиімді инвестициялық құрал. Лизинг лизингке мүлікті пайдалану және оны толық құнын төлегенге дейін табысты алуға мүмкіндік береді.

ЛИЗИНГнемесе НЕСИЕ?

Лизингтік операциялар компанияның қаржы тұрақтылығын және өтімділігін төмендетпейді Компанияның баланстары лизингтік төлемдер бойынша ғана берешекті көрсетеді. Жалға алушының қосымша қарыздар мен несиелерді көбейту қабілеті төмендетілмейді. Сонымен қатар, лизингтік төлемдерді уақтылы төлеу банктік несие бойынша несие тарихымен бірдей.

ЛИЗИНГТІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

ӨЗ КӘСІБІҢДІ ДАМЫТ

Лизинг өз қаражатын үнемдеуге және бизнесті дамытуға бағыттауға мүмкіндік береді. Сізге қажетті мүлік сатып аламыз.

«НЕСИЕЛІК ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫҢЫЗДЫ» САҚТАҢЫЗ

Лизингте мүлікті алу қарыз қаражаттың ұлғаюына әкелмейді, бұл несие қаражатын алатын кәсіпорынның мүмкіндіктерін арттырады.

БЮДЖЕТІҢЗДІ ЖЕҢІЛ ЖОСПАРЛА

Ай сайын бекітілген лизинг төлемдері шығындарды тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

УАҚЫТЫҢЫЗДЫ, КҮШІҢІЗДІ ЖӘНЕ АҚШАҢЫЗДЫ ҮНЕМДЕҢІЗ

 • Лизинг көмегімен Сіз өз жобаларыңызға қаржылай көмек ала аласыз
 • Лизинг алушы лизингтік төлемдерді өз өнімдерінің (қызметтерінің) өзіндік құнына Толық көлемде аударуға құқылы, осылайша табыс салығы бойынша айтарлықтай үнемдеуге қол жеткізуге болады
 • Лизинг төлемдерінің бір бөлігі ретінде төленген барлық ҚҚС есептеледі

МІНДЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ

ЖОБАНЫҢ САРАПТАМАСЫ

Сіздің жобаңыздың қауіпсіздігі, тиімділігі және қайтарымдылығы, төлем қабілеттілігі және контрагенттердің құқықтық мәртебесінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы сіздің несиелік өтініміңізді қараудың екінші кезеңі. Екінші кезең сараптама бағасы бойынша жүргізіледі.

A-110. Құжаттар тізімі.docx

A-020. Лизинг алушының өтініші.docx

1- Қосымша. ТЭО / бизнес-жоспарға қойылатын негізгі талаптар.docx

2- Қосымша. Қаржылық есеп беру үшін кредиторлық берешектің, дебиторлық берешектің, негізгі құралдардың транскрипттерін, қолданыстағы несие шарттары туралы ақпарат, ірі келісімдер туралы ақпарат (тауарлар және / немесе қызметтер маркетингі, негізгі шикізат), жобаның әлеуметтік-экономикалық нәтижелері туралы ақпарат..docx

3- Қосымша. Ықтимал лизинг алушының уәкілетті органының Хаттамасының мазмұнына қойылатын талаптар («ҚДБ-Лизинг» АҚ уәкілетті органдары айқындайтын қаржыландыру шарттарына байланысты қолданылады).docx

4- Қосымша. Әлеуетті жеткізушінің (сатушының) жеке деректері.docx

5- Қосымша. Қазақстан Республикасы резиденттерінің лизинг жобаларына құқықтық сараптама жүргізу үшін қажетті құжаттар тізімі.docx

ЛИЗИНГТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?

1 қадам

Лизингке алынған нысандарды таңдаңыз

2 қадам

Құжаттарды жинап, тапсырыңыз

3 қадам

Лизингке алу шартын жасаңыз

4 қадам

Лизинг нысаны бойынша алдын ала төлемді жасау

5 қадам

Лизинг нысанын алу

ТАРИФТЕР

САРАПТАМАНЫ ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

 • егер қаржыландыру сомасы 200 АЕК мөлшерінде 1 млн. АҚШ долларына дейін болса;
 • егер қаржыландыру сомасы 300 АЕК мөлшерінде 1 млн. АҚШ долларынан 5 млн. АҚШ долларына дейін болса;
 • егер қаржыландыру көлемі 500 АЕК мөлшерінед 5 млн. АҚШ долларынан 10 млн. АҚШ долларына дейін болса;
 • егер қаржыландыру сомасы қаржыландыру сомасынан 0,05% мөлшерінде 10 млн. АҚШ долларынан асса;
 • егер қаржыландыру сомасы 20 млн. АҚШ долларынан және одан көп болса, қаржыландыру сомасының 0,035% мөлшерінде.

ТАРИФТЕР, ТҰРАҚСЫЗДЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ШАРТТАР

 • егер қаржыландыру сомасы 5 млн. АҚШ долларына дейін болса - қаржыландыру сомасының 1%;
 • қаржыландыру сомасы 5 млн. АҚШ долларынан 10 млн. АҚШ долларына дейін - қаржыландыру сомасының 0,7%;
 • егер қаржыландыру сомасы 10 млн. АҚШ долларынан асса, қаржыландыру сомасының 0,5%-ы.

ТАРИФТЕР, ТҰРАҚСЫЗДЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ШАРТТАР

Атауы Тарифтердің көлемі
1 Лизинг алушының бастамасы бойынша уәкілетті орган бекіткен қаржыландыру шарттарын өзгерту кезінде тарифтер жалдау мерзімі, пайыздық мөлшерлемелер мен қаржыландыру мөлшерлемелері, мерзімді төлемдердің мерзімдері, сомасы мен жиілігі, негізгі борышты төлеу және сыйақы төлеу кестесіне, лизинг затының және жеткізушілердің, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған жағдайларда

Несие комитетіне ұсынылған кезде - 100 АЕК (Лизинг алушының өтінішін қанағаттандырған жағдайда) Директорлар кеңесіне ұсынылған кезде - 200 АЕК (Лизинг алушының талабы қанағаттандырылған жағдайда)

2 Лизинг алушының қаржылық міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұл (өсімпұл) (қаржылық лизинг шартымен қарастырылған төлемдер мен сомаларды төлеу немесе өтеу) Әрбір кешіктірілген күн үшін өтелмеген соманың 0,1%
3 Лизинг алушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз іс-әрекеттердің лизингілік мәмілесін жүзеге асыру орнын өзгерткені үшін айыппұл, егер мұндай келісімнің қажеттілігі Қаржылық лизинг шартымен қарастырылсаЛизинг алушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз іс-әрекеттердің лизингілік мәмілесін жүзеге асыру орнын өзгерткені үшін айыппұл, егер мұндай келісімнің қажеттілігі Қаржылық лизинг шартымен қарастырылса Әрбір бұзушылық үшін 1000 АЕК
4 Лизинг затын дұрыс пайдаланбау, жалға беру субъектілерін немесе олардың бір бөлігін жалға беру, пайдалану немесе субсидиялауға беру, Қаржылық лизинг шарты бойынша үшінші тұлғаға құқықтарды, міндеттерді, мүдделерін беруді немесе Лизинг алушының Жалға алушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз басқа да іс-әрекеттерін берген жағдайда, егер мұндай келісім қажет болса Қаржылық жалдау туралы келісімде көзделген Әрбір бұзушылық үшін жалға алынған заттар құнының 30%-ы
5 Қаржылық лизинг шартымен қарастырылған осы Тарифтердің 3 және 4-тармақтарына енгізілмеген қаржылық емес міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін айыппұл Әрбір бұзушылық үшін 400 АЕК.
6 Лизинг алушының лизингке қатысты нысанды(нысандарды) қабылдаудан бас тартқан жағдайдағы қандай да бір себептермен немесе себептер бойынша Лизинг затының (сатушылардың) сату-сатып алу / жеткізу туралы келісімін жасасқаннан кейін уақытша иелену және пайдалану Лизинг нысанының (қаржы құралдарының) қаржыландыру сомасының 100%
7 Лизинг алушының жарғылық капиталының 10 (он) пайызын құрайтын сомаға үшінші тұлғалардың өтініші Кросс-дефолтін жариялау (Лизинг алушының үшінші тұлғаларға жасалған келісім-шарттар бойынша міндеттемелерін орындамауы және (немесе) орындамауы немесе осы келісімшарттарда айқындалған жағдайлар туындауы, оның болуы Лизинг алушының қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерін тиісінше орындауы)
8 Жалға алушының лизинг объектілерін сақтандыруды жүзеге асырмауы немесе Лизингілік объектілерді сақтандыру шарттары бойынша қаржылық лизинг шартында көзделген жағдайда Лизинг нысанасының Лизинг берушінің есебінен сақтандыруға берілетін айыппұлы 100 АЕК
9 Лизингке берілетін субъектілерді жалға берушіге кешіктірмей қайтару үшін немесе лизингілік субъектілердің жарамсыз бірлігінің ақаулықтарын уақытылы жою, оны ауыстыру үшін айыппұл. Қайтарылмаған, уақытылы қайтарылмаған / бұзылған лизинг нысанының затының құнынан 30%
10 Лизинг берушінің Жалға берілетін мүліктермен келісімінсіз зат белгіні бұзғаны үшін айыппұл, ол бойынша Лизинг алушы оларды пайдалану құқығына уақытша шектеу туралы шешім қабылдады 500 МРП за сорванные пломбы с каждого предмета лизинга
11 Үшінші тұлғаларға арналған сертификаттарды беру бойынша тариф (комиссия) (лизингке берешектің баланстары туралы, Лизинг берушінің меншік құқығының түпнұсқасы болған жағдайда) Берілген әрбір анықтама үшін 1 АЕК

Танымал сұрақтар

1«ҚДБ-Лизинг» АҚ-да лизингтік қаржыландыру шеңберінде ең төменгі соманы қалай алуға болады?

Жалға алынған заттардың ең төменгі мөлшері төмендегідей болуы керек:

 • «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы бойынша - 80 млн. теңге (жеңіл өнеркәсіпте — 50 млн. теңге);
 • «Нұрлы жол 2015-2019»: отандық автоөндірушілерге қолдау көрсету — ең төменгі сома жоқ;
 • отандық өндірістегі тракторлар мен комбайндарды лизингтік қаржыландыру бойынша — ең төменгі сома жоқ;
 • басқа жобаларға — 500 млн. теңге

Отандық өндірістің автобустарын лизингке қаржыландырудың ең аз сомасы 100 млн. теңгені құрайды.

2«ҚДБ-Лизинг» АҚ-да лизингтік қаржыландырудың пайыздық мөлшерлемесі қандай?

Қаржылық лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемелері:

 • «Бизнестің жол картасы - 2020» бойынша — жылына 5%;
 • «Нұрлы жол 2015-2019»: отандық автоөндірушілерге қолдау — жылына 3%;
 • отандық автобустарды лизингке қаржыландыру — жылдық 7%;
 • отандық тракторлар мен комбайндарды лизингке қаржыландыру — жылдық 7%;
 • басқа жобалар бойынша — мөлшерлемесі жеке анықталады.
3«ҚДБ-Лизинг» АҚ-да лизингтің мерзімі қандай?

«Қаржы лизингі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі № 78-II Заңына сәйкес лизинг затының уақытша иеленуіне және жалға алушыға берілетін күнінен бастап ең аз жалдау мерзімі 37 айды құрайды.

Ең көп мерзім жобаның сараптамасының нәтижелеріне (жоба бойынша бизнес-жоспарды қоса алғанда) және 20 жылдан аспайтын мерзімге байланысты белгіленеді.

Төменде көрсетілген бағдарламалар бойынша жалға беру кезеңінде келесілер қарастырылған:

 • отандық автоөндірушілерді қолдау бағдарламасы бойынша — 3 жылдан 5 жылға дейін;
 • отандық автобустардың лизингілік қаржыландыруы бойынша — 3 жылдан 7 жылға дейін;
 • отандық өндірістегі тракторлар мен комбайндарды лизингке қаржыландыру үшін — 3 жылдан 7 жылға дейін.
4«ҚДБ-Лизинг» АҚ-да лизингтік қаржыландыруға өтініш беру үшін Өтініш берушіге қандай құжаттар пакеті ұсынылады?

«ҚДБ-Лизинг» АҚ ішкі рәсімдеріне сәйкес, жоба сараптамасы 2 кезеңде жүргізіледі:

5Лизинг алушысы кім болуы мүмкін?

Лизинг алушы лизинг шарты бойынша лизинг мақсаттары үшін жалға алынған активті қабылдайтын заңды тұлға бола алады.

Келесі бағдарламалар аясында Лизинг алушы әрекет ете алады:

 • отандық автоөндірушілерді қолдау бағдарламасы бойынша - кез келген заңды және жеке тұлғалар;
 • отандық автобустарды лизингке қаржыландыру үшін - жалпыға бірдей белгіленген салық салу рәсімін қолданатын кез келген заңды тұлға және дара кәсіпкерлер;
 • отандық тракторлар мен комбайндарды лизингке қаржыландыру - кез келген заңды тұлғалар, шаруа және фермер қожалықтары.
6ҚДБ-Лизинг АҚ қандай жобаларды қаржыландырмайды?

«ҚДБ-Лизинг» АҚ мынадай жобаларды қаржыландыруға тыйым салады:

 • қару өндіру;
 • алкоголь өнімі;
 • есірткі, есірткі және психотроптық заттар өндірісі;
 • темекі өнімдерін өндіру.
Қазақша