КОРПОРАТИВТІК ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰЖАТТАР

«ҚДБ-Лизинг» АҚ даму стратегиясы.docx

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже.docx

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже.docx

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже.docx

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті туралы ереже.docx

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ Корпоративтік хатшы және Корпоративтік хатшы қызметі туралы ереже.docx

«ҚДБ-Лизинг» АҚ ақпаратты ашу ережелері.pdf

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-да коммерциялық құпияны және құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету ережелері.pdf

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымдарының тәуелсіз директорларының таңдау, сыйақы төлеу және шығындарын өтеу ережелері.docx

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесі қызметін бағалау туралы ереже.docx

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы туралы ереже.docx

Қазақша