Корпаративті басқару жүйесі

2017 жылы корпоративтік басқару жүйесін диагностикалауды «ҚДБ-Лизинг» АҚ корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау әдісіне сәйкес «ҚДБ-Лизинг» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізді.

Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін құрметтеудің сөзсіз басымдықпен қатар «ҚДБ-Лизинг» АҚ корпоративтік басқару жүйесі клиенттердің, инвесторлардың, қоғамның және «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметіне мүдделі барлық адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ басқару келесі қағидаларға негізделеді:

 • өкілеттіктерді бөлу принципі;
 • жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
 • қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару қағидаты;
 • орнықты даму қағидаты;
 • тәуекелдерді басқару қағидаты, ішкі бақылау және ішкі аудит;
 • корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қайшылығын реттеу қағидаты;
 • қоғам қызметі туралы ақпаратты ашықтық пен объективтіліктің принциптері.

Корпаративті басқару жүйесі

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің Комитеттері

Компания басшылығы

Ұйымдастыру құрылымы

Корпаративті басқару қағидалары

Корпоративтік және басқа да құжаттар

Корпаративті әлеуметтік жауапкершілік

Іскерлік этикасының кодексі

Корпоративтік басқару кодексі

Тәуекелдерді басқару саясаты

Жалғыз акционердің шешімі

Корпоративтік оқиғалар

Қоғамның омбудсмені

Директорлар кеңесі

Акционерлердің мүдделерін жүзеге асыруды және акционерлердің құқықтарын қорғауды, «ҚДБ-Лизинг» АҚ алдындағы стратегиялық міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Компанияның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің екі мүшесі, жоғары кәсіби деңгейі және басқарушылық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлардан тұрады. Тәуелсіз директорлар директорлар тәуелсіздігін тану критерийлеріне толығымен сәйкес келеді және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 20-тармақшасында белгіленген талаптарға жауап береді.

Директорлар кеңесінің комитеті

Аудит жөніндегі Комитеті

Аудит жөніндегі комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржылық-шаруашылық қызметіне (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса) тиімді бақылау жүйесін құру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау және Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған. ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігі, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуы, ішкі және сыртқы оған аудит жүргізілді.

Комитеттің құрамы:

 • Алькенов М.А. - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;
 • Әлімұхамбетов Н.Е. - Комитет мүшесі, тәуелсіз директор;
 • Амиртаев А.С. - Комитет мүшесі.
Тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитеті

Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеттің құрылуы мен қызмет етуінің негізгі мақсаты - Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесіне «ҚДБ-Лизинг» АҚ-да тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту үшін ұсыныстар дайындау арқылы Директорлар кеңесінің тиімділігі мен сапасын арттыру.

Комитеттің құрамы:

 • Әлімұхамбетов Н.Е. - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;
 • Алькенов М.А. - Комитет мүшесі, тәуелсіз директор;
 • Амиртаев А.С. - Комитет мүшесі.
 • Омаров Б.Б. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ басқарушы директоры - Комитет эксперті (дауыс беру құқығы жоқ);
 • Ахметов Д.Р. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ басқарушы директоры - Комитет эксперті (дауыс беру құқығы жоқ).
Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылған Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңес беру органы, Кадр саясаты, тағайындау және сыйақы төлеу жүйесі, сондай-ақ «БРК-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «БРК-Лизинг» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау бойынша Директорлар кеңесінің құзыретіне қатысты мәселелерді тереңдетіп зерделеу және мониторинг жүргізу арқылы Аудит, сондай-ақ Корпоративтік хатшы және «БРК-Лизинг» АҚ-да тартылған шетелдік мамандар.

Комиссия құрамы:

 • Алькенов М.А. - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;
 • Әлімұхамбетов Н.Е. - Комитет мүшесі, тәуелсіз директор;
 • Амиртаев А.С. - Комитет мүшесі;
 • Нишанова З.А. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Адами ресурстарды басқару департаментінің директоры - Комитет эксперті (дауыс беру құқығы жоқ).
 • Байтанаева Ж.Б. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Қаржы институттар мен жаңа өнімдер департаментінің бастығы - Комитеттің эксперті (дауыс беру құқығы жоқ).
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет

Комитет «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның Директорлар кеңесіне «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметінің басым бағыттарын (дамыту), стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын), «ҚДБ» АҚ қызметін жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуді қоса алғанда, «Лизинг» орта және ұзақ мерзімді перспективада.

Комитеттің құрамы:

 • Әлімұхамбетов Н.Е. - Комитет төрағасы, тәуелсіз директор;
 • Алькенов М.А. - Комитет мүшесі, тәуелсіз директор;
 • Амиртаев А.С. - Комитет мүшесі;
 • Сатаев Р.К. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ басқарушы директоры - Комитеттің эксперті (дауыс беру құқығы жоқ);
 • Байтанаева Ж.Б. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Қаржы институттар мен жаңа өнімдер департаментінің бастығы - Комитеттің эксперті (дауыс беру құқығы жоқ).

Аубакұров Думан Бауыржан

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ


Толығырақ

Әміртаев Аскар Сапарович

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі


Толығырақ

Байбазаров Нұрлан Серікұлы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасы


Толығырақ

Алимухамбетов Нұржан Ержанұлы

«БРК-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор, IC Kompetenz Директорлар кеңесінің кеңесшісі


Толығырақ

Алькенов Мурат Асигатович

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор


Толығырақ

«ҚДБ-Лизинг»АҚ басқармасы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқармасы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің мүдделерін қорғау және мүдделерін жүзеге асыру, «ҚДБ-Лизинг» АҚ мемлекеттік инвестициялық саясаттың тиімділігін арттыру бойынша өз міндеттерін тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. корпоративтік жанжалдардың шешілуіне көмектеседі.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ азаматтарды қабылдау тағайындалуымен және белгілі бір күндерде жүзеге асырылады

Байбазаров Нұрлан Серікұлы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ Басқарма төрағасы


Толығырақ

Рахметуллин Ержан Дәулеттереевич

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Ибрашева Жанар Шатырқановна

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Гаппаров Ринат Эдуардович

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Султанов Дәурен Тұллықанұлы

Басқарма төрағасының орынбасары


Толығырақ

Басқарма органдары

Ұйымдастырушылық құрылымы

Қазақша