2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есептілік
2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есептілік
2014 жылғы 30 маусымда аяқталған жарты жылдық аудиттендірілмеген аралық қысқартылған қаржылық есебі

2013 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есеп
2013 жылғы 30 маусымда аяқталған жарты жылдық аудиттендірілмеген аралық қысқартылған қаржылық есебі

2012 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есеп
2012 жылғы 30 маусымда аяқталған жарты жылдық аудиттендірілмеген аралық қысқартылған қаржылық есебі

2010 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдық қаржылық есеп

Top